ความเห็น 1416532

สอนแต่งกลอน ๑ บทก็พอขอให้เป็นกลอน

เขียนเมื่อ 


เด็กได้เขียน เรียนรู้ เพราะครูสอน

ชี้นำตอน แบ่งวรรค สลักเสียง

สาม-สอง-สาม พึงจำ สร้างสำเนียง

แล้วร้อยเรียง เสียงสร้อย ถ้อยกวี

    ผมได้ความรู้จากที่นี่มากมายก่ายกองครับ

             ขอบคุณครับ

                     รพี