ความเห็น 1415045

อาหารว่างระหว่างการประชุมสัมมนา ใครรู้ที่มาบ้าง

  • อ้อ มันเป็นเช่นนี้เองนะครับ
  • สุขกายสบายใจนะครับ
  • พักผ่อนบ้างนะครับ