ความเห็น 1414807

ภาวะใกล้เบาหวาน ทำอย่างไรดี

เขียนเมื่อ 

แนะนำให้ปรึกษาหมอใกล้บ้านครับ...

ปัญหานี้ซับซ้อนมากๆ เลย และอาจต้องตรวจดูว่า ตับอ่อนมีปัญหาอะไร เช่น อักเสบเรื้อรัง ฯลฯ หรือไม่ เนื่องจากมีอาการของต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน) + ต่อมมีท่อ (ตับอ่อนผลิตน้ำย่อย) ร่วมกัน

...