ความเห็น 1410

Journal Impact Factors ไม่เหมาะสำหรับประเมินคุณภาพงานวิจัย

จันทวรรณ
IP: xxx.7.139.102
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคุณ bact' คะ Budapest Open Access Initiative เป็นความคิดที่ดีคะ จุดหนึ่งที่ดิฉันมองคือเรื่อง Peer review ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องเค้นคุณภาพของ Peer กันออกมาพอสมควรก่อนที่จะให้เขามา review งานตีพิมพ์