ความเห็น 1409794

รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.

นายสุกิจ ปิจจะโร
IP: xxx.26.224.226
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าจะเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ที่มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปี ขึ้นไป เมื่อไหร่ครับ รอมานานแล้ว หากมีข่าวดีแจ้งใวห้ผมทราบด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ ..................จากบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด