ความเห็น 140882

QA วันละดัชนี : 12. ทบทวนเป้าประสงค์

เขียนเมื่อ 

ถึง บีเวอร์ 

  • ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์  คลิ๊กเข้าไปดูได้เลย จากข้อความที่ระบายสีเหลืองครับ.......ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์  
  • ส่วนมีไม่มีวัดอย่างไร สำหรับสำนักงานวัดที่การทำประกันคุณภาพครับ