ความเห็น 1407

Journal Impact Factors ไม่เหมาะสำหรับประเมินคุณภาพงานวิจัย

bact'
IP: xxx.59.32.150
เขียนเมื่อ 

ขอพูดถึงเรื่องที่บางฉบับคิดค่าลงตีพิมพ์นะครับ

อันนี้คงแล้วแต่โมเดลของแต่ละเจ้าครับ เพราะตอนนี้เองก็มีกระแสเรื่อง การเข้าถึงบทความวิจัยอย่างเสรี พูดง่าย ๆ ก็คือว่า มีคนกลุ่มนึงเห็นว่า ปัจจุบันนี้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงวารสารการวิจัยนั้น สูงเกินกว่าที่สถาบันการศึกษาทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา จะเข้าถึงได้

ในวงการคอมพิวเตอร์นั้น ผู้จุดประเด็นเรื่องนี้ก็คือ Prof. Donald Knuth (จดหมายถึงคณะบรรณาธิการ Journal of Algorithms)  ซึ่งก็มีการตอบรับอย่างมาก, อ่านสรุปย่อ ๆ ที่ Crisis of the cost of journals

โมเดลนึงที่มีการเสนอก็คือ แทนที่จะให้คนอ่านจ่าย ก็ให้คนเขียนเป็นคนจ่ายซะ (ถ้ามีผู้ให้ทุนวิจัย อันนี้คงไม่เป็นปัญหานัก) นอกจากนี้ก็ยังมีโมเดลอื่น ๆ แต่สุดท้ายก็คือ ทำยังไงก็ได้ ให้คนอ่านไม่ต้องจ่าย (From the BOAI definition [1] of "open access" we take the right of "users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles" as mandatory for a journal to be included in the directory.)

BOAI: Budapest Open Access Initiative 

BOAI: Frequently Asked Questions

DOAJ: Directory of Open Access Journals