ความเห็น 1406

เรียนรู้จากชาวบ้าน..ผ่านงานวิจัย

ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
 1. ขอบคุณมากที่นำสาระดี ๆ จากการทำงานวิจัยมาเผยแพร่
 2. เมื่อได้อ่านผลจากการเฝ้าติดตามและศึกษาที่ชาว กศน.ได้เข้าไปร่วมทำงานกับกลุ่มพัฒนาอาชีพ ขอนำมาร้อยเรียงตามประสา "กระวีกระวาด" เอาไว้จำง่าย ๆ

  สื่อสาร
  เข้าถึงสุขทุกข์ของกลุ่ม
  เกิดการประชุมแบบมีส่วนร่วม
  ประชาธิปไตยกลไกภาพรวม
  โครงสร้างองค์รวมสร้างแรงจูงใจ
 3. อยากให้ชาว กศน.ขยายผลไปสู่ประเด็นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวโยงกันไปได้ ได้แก่ เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุนทางสังคม