ความเห็น 1403976

เล่าเรื่องภาษาไทย : สระ "ใ" ไม้ม้วน

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณฟางฟาง

  • เป็นแม่พิมพ์ของชาติ
  • ต้องใช้บทอาขยานสมัยเก่าครับ
  • ขอบคุณครับ