ความเห็น 1400704

เครือข่ายการวางแผนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

เขียนเมื่อ 
  1. สวัสดีครับ  จาก กองแผนงาน ม.มหาสารคาม ครับ
  2. กองแผนงาน ม.มหาสารคาม ได้เพิ่ม link banner "เครือข่ายการวางแผนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ" ไว้ในหน้าแรกของเวบไซต์กองแผนงาน  เพื่อสะดวกในการติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ
  3. ขอชื่นชมกับ ความเข็มแข็งของเครือข่ายฯ ครับ
  4. ขอบคุณครับ