ความเห็น


อนุโมทนาสาธุเจ้า กับบุญกุศลและความดีที่ลุงหนานพรหมมาได้กระทำการถวายเทียนพรรษา การถวายพระอุปคุต รวมทั้งทานต่างๆ และที่สำคัญยิ่งคือความกตัญญูที่ลุงหนานมีต่อบุพการี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อหมู่คนทั้งหลายแต๊ๆ เจ้า และขอยินดี กับพรที่ลุงหนานพรหมมามอบหื้อ"พวกเรา" (ข้าเจ้าขอเป็นหนึ่งในพวกเราโตยเนอเจ้า)

ลุงหนานเขียนบรรยายสถานการณ์จนเห็นภาพได้ชัดเจนแต๊เนอเจ้า

ยินดีเจ้า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี