ความเห็น 139397

ทำไมคนไทยไม่ควรอ่านบทสัมภาษณ์ "ทักษิณ" จาก CNN.com

จงก้าวต่อไป
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
จริงค่ะ อะไรบางอย่างที่ไม่ควรรู้ก็อย่าไปรับรู้เสียเลยก็จะดีกว่า เพราะเท่าที่รู้และมีข้อมูลเชิงประจักษ์ ปูดขึ้นมาๆ ก็รกหู รกใจค่ะ ไม่จรรโลง และเมื่อรู้แล้วจะทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นหรือป่าวกับการบริโภคข้อมูลบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์จากคนสูญเสียอำนาจและไม่เคยรู้สำนึกว่าตนเองทำอะไรไว้บ้าง