ความเห็น 1392102

ฟิสิกส์เบื้องหลัง 'ภาพวงกลมจตุคามฯ'

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณสมชาย

          แน่นอนครับว่า หากมีสาเหตุ และเงื่อนไขต่างๆ เหมือนกัน ก็ย่อมจะเกิดปรากฏการณ์ทางกายภาพได้ในลักษณะเดียวกันครับ

          แต่หากพูดถึงฟิิสิกส์ควอนตัม ก็จะพบว่า สาเหตุ และเงื่อนไขต่างๆ เหมือนกัน อาจจะบอกไม่ได้แน่ๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่บอกได้ว่าโอกาส หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดแต่ละเหตุการณ์เป็นเท่าไรครับ