ความเห็น 1391269

ปลูกข้าวเพื่อเรียนรู้ดิน

แพร
IP: xxx.26.159.149
เขียนเมื่อ 

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับรากต้นข้าว เช่น ความสูง ความต้องการธาตุอาหาร ดินแบบไหนปลูกข้าวแล้งใ้ผลดี