ความเห็น 138929

สัมมนาสนุก...ได้งาน...ได้ความรัก...ความสามัคคี…

เขียนเมื่อ 
อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดหลังการสัมมนาครั้งนี้ คือ รู้สึกถึงความคุ้นเคย และสนิทสนมเป็นกันเองมากขึ้นในองค์กร (วัดจากตัวเองค่ะ เนื่องจากเพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ ... แต่เดิมยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับบุคลากร...) และจากการประชุมเตรียมงานตลาดนัดหลักสูตร ต่างก็ช่วยเหลือ ชี้แนะ รับช่วยงานกันดีมาก