ความเห็น


พระมหาแล ขำสุข (อาสโย)

ประวัติพระครูนิกรปทุมรักษ์ (หลวงปู่อ๋อย)

เจริญพรโยมอาจารย์วิรัตน์

      วันนี้ขอนำประวัติหลวงปู่อ๋อย มาเผยแพร่สู่ธารณะชนหลวงปู่อ๋อยท่านผ่านวัยถึงขั้นบวชลูกศิษย์จนถึงหลานของลูกศิษย์จึงขนานนามท่านว่า "หลวงปู่" และขออนุญาตพิมพ์ตามต้นฉบับเดิมที่พิมพ์เมื่อปี ๒๕๓๒ ที่รวบรวมโดยพระครูไกร ดังนี้

 • ชื่อ พระครูนิกรปทุมรักษ์ ฉายา สุวณฺโณ อายุ ๘๗ ปี พรรษา ๖๗ น.ธ. ตรี (ท่านจบนักธรรมชั้นตรี –การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกกันว่า นักธรรม มี ๓ ชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก)
 • วัดหนองกลับ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองบัว กิตติมศักดิ์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกลับ
 • ๑. สถานะเดิม ชื่อ อ๋อย นามสกุล พรมบุญ เกิดวันเสาร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีกุน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๒ บิดาชื่อนายพรม มารดาชื่อนางพวง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
 • ๒. อุปสมบทวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ วัดพนมรอก ต. พนมรอก อ. ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ วิทยฐานะ ป. ๒
 • ๓. งานปกครอง
 • ๑. พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกลับ และเป็นเจ้าคณะหมวด วัดหนองกลับ
 • ๒. พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็นพระอุปัชฌาย์
 • ๓. พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นเจ้าคณะอำเภอหนองบัว ๔. พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นเจ้าคณะอำเภอหนองบัวกิตติมศักดิ์
 • ๔. งานการศึกษา น.ธ. ตรี
 • ๕. สมณศักดิ์
 • พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นพระฐานานุกรมที่พระสมุห์
 • พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูนิกรปทุมรักษ์
 • พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
 • พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ
 • ๖. พระครูนิกรปทุมรักษ์(หลวงปู่อ๋อย) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๙ คน คือ
 • ๑. พระครูนิกรปทุมรักษ์ (หลวงปู่อ๋อย) นามสกุล พรมบุญ 
 •  ๒. นายดำ พรมบุญ                  ถึงแก่กรรมแล้ว
 • ๓. นายไพร พรมบุญ                  ถึงแก่กรรมแล้ว
 • ๔. นางป่วน พรมบุญ                  ถึงแก่กรรมแล้ว
 • ๕. นางนวล พรมบุญ                  ถึงแก่กรรมแล้ว
 • ๖. นางปุ่น   พรมบุญ                   ถึงแก่กรรมแล้ว
 • ๗. นางป้น พรมบุญ (พุกน้อย) สมรสกับ นายปุย พุกน้อย
 • ๘. นางพู พรมบุญ(ใยชม)สมรสกับทายกกรี ใยชม ถึงแก่กรรมแล้ว
 • ๙. นางพัน พรมบุญ (ฉ่ำน้อย) สมรสกับนายลื่น ฉ่ำน้อย
 • เป็นชาย ๓ คน หญิง ๖ คน รวม ๙ คน

                                                ขอเจริญพร

                                           พระมหาแล  ขำสุข(อาสโย)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี