ความเห็น 138879

วัฒนธรรมการเรียนรู้ : เนื่องในวันครู 16 มกราคม ของทุกปี

เขียนเมื่อ 
  • นับถืออาจารย์เป็นครูอีกท่านหนึ่งครับ
  • วันนี้งดแลกเปลี่ยนทัศนะ
  • มาเพื่อต้องการไหว้ครู..โดยเฉพาะ
  • ขอให้คุณครูมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง..ทั้งครอบครัวก็เต็มไปด้วยความสุข มาก ๆ  และตลอดไป