ความเห็น 138875

สัมมนาสนุก...ได้งาน...ได้ความรัก...ความสามัคคี…

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์หมอสมบูรณ์

  • ด้วยความยินดีค่ะ
  • ถ้าอาจารย์สนใจติดต่อ อ.JJ ไปทำให้ก็ได้นะค่ะ อาจารย์จะได้ร่วมทำกิจกรรมด้วย
  • สนุกนะค่ะ