ความเห็น 138862

สัมมนาสนุก...ได้งาน...ได้ความรัก...ความสามัคคี…

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.ไมโต

  • สนุกจริงๆ ค่ะ
  • เวลาเด็กๆ เรามีความสุขมาก....ฉะนั้น เมื่อโตขึ้นมาแล้ว บางครั้งก็ทำตัวเป็นเด็กบ้าง จะได้เรียกคืนความสุข ก็ดีนะค่ะ