ความเห็น 138653

สัมมนาสนุก...ได้งาน...ได้ความรัก...ความสามัคคี…

เขียนเมื่อ 

 Spaz เรียนท่านรอง(กำลังสอง)ภาวดี

 กิจกรรมคุ้นๆครับ

 พัฒนาตน ก่อน พัฒนางาน

 เปิดใจ ใครก็อยาก "ลปรร" ครับ