ความเห็น 1386328

เมื่อผมไปเสวนาการเมืองนำการทหาร

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณลุงเอกที่มาเติมเต็มบันทึกครับ