ความเห็น 1385170

เมื่อผมไปเสวนาการเมืองนำการทหาร

เขียนเมื่อ 

สลามครับท่านเบดูอิน

การนำเสนอบนเวทีเราพูดแค่นี้ แต่ข้อเสนอของเรายังมีอีกครับ องค์กรล่างเราไม่ลืมหรอกครับ

มุสลิมแท้ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะศาสนาอิสลามสอนให้คนอยู่กันอย่างสันติสุข แต่คนที่อาศัยศาสนาอิสลามเป็นเครื่องมือมักสร้างปัญหา ผมชอบที่หมอดิงพูดว่า ศาสนาอิสลามต้องใช้คนเป็นเครื่องมือ แต่ไม่ใช่คนใช้ศาสนาอิสลามเป็นเครื่องมือ เพราะมันไม่ถูกต้อง กลุ่มผู้ก่อการใช้ศาสนาอิสลามเป็นเครื่องมือเพื่ออ้างการก่อสงคราม ทั้งๆที่คำสอนไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือ ใครที่รุกขับไล่มุสลิมออกจากแผ่นดินต้องสู้ แต่ภาคใต้ใครไปรุกขับไล่อย่างนั้นหรือ อ่านหนังสือ Deep South เล่มใหม่ Change ไฟใต้ ได้ข้อมูลดีมาก ผมชอบสัมภาษณ์หมอดิงเรื่อง ศาสนาอิสลาม กับ เชื้อชาติมลายู ว่าคนละส่วนกันแต่ผู้แสวงหาผลประโยชน์เอามารวมกัน ลองหาอ่านดูนะครับ

มุมมองภาครัฐกับพวกเรามองอาจจะไม่เหมือนกัน เพราะปัญหาที่รุมเร้ามีหลายเรื่อง โอกาสที่จะหยิบเรื่องนี้มาพูดก่อนค่อนข้างยาก เพราะรัฐต้องแก้ปัญหาไปวันๆ แต่ที่พวกเรากำลังมองก็คือการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น พอเราพูดถึงมุสลิม รัฐก็จะพุ่งไปที่ภาคใต้ แต่เรากำลังมองถึงการสร้างความไว้วางใจให้กับมุสลิมทั้งประเทศเพื่อให้เขาสื่อความถูกต้องเข้าหากัน เราถือว่านี่เป็นงานการเมืองงานหนึ่งที่รัฐควรต้องทำ/เรื่องการศึกษาอย่าไปเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนในเบื้องต้น ทำอย่างไรให้เขาได้เรียนรู้ด้วยกันทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมโดยเฉพาะมลายูปัตตานี(ที่พูดอย่างนี้เพราะต้องการให้รับฟังซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เหมารวมไปที่มุสลิม(เพราะฟังดูเหมือนว่าไทยพุทธกำลังมีปัญหากับมุสลิมซึ่งมันไม่ใช่)

ผมพยายามรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการคลุมฮิญาบ หาข้อมูลกฎกระทรวง,พรบ.การแต่งกายของข้าราชการ เพื่อดูว่ากฎหมายเขียนอย่างไรกันแน่ เพราะถ้าเขียนว่าเครื่องแบบข้าราชการต้องเป็นอย่างนี้ ๑,๒,๓...พอไม่เขียนเรื่องผ้าคลุมผมฮิญาบ ไว้ในกฎหมายหรือในกฎกระทรวง ก็มักตีความว่าเพราะฮิญาบไม่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบจึงแต่งไม่ได้ และหาทางออกให้ว่า การถ่ายรูปเพื่อติดบัตรเขาให้แต่งชุดเครื่องแบบก็ได้ ชุดสากลก็ได้ ผู้หญิงแต่งกายแบบคลุมฮิญาบในชุดสากลจึงไม่ถูกห้าม

ทำแล้วต้องให้ได้ผลจริงด้วยครับ เพราะทราบจาก อ.เสาวนีย์ว่า เคยมีการดำริทำเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรมการปกครอง แต่เรื่องเงียบหายไป ผมอยากตามเรื่องนี้เพื่อจะได้รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดครับ