ความเห็น 1384354

เมื่อผมไปเสวนาการเมืองนำการทหาร

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณสุมิตรชัย

ขอบคุณที่มาเติมเต็มให้กับบันทึกนี้

เราต้องการความคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อที่จะนำเสนอรัฐบาล รัฐสภา ผู้เกี่ยวช้องกับการแก้ปัญหา และสังคม เพราะเราต่างอยากให้ภาคใต้มีความสงบสุขดังเดิม ตราบใดที่เป็นอยู่อย่างนี้เราจะพัฒนาสามจังหวัดให้เศรษฐกิจดีได้อย่างไร จะมีนักลงทุนที่ไหนกล้ามาลงทุน มีก็แต่ผู้ที่อยากให้เหตุความรุนแรงเกิดเพื่อกว้านซื้อทรัพย์สินในราคาถูก เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นต่อไปอีก

ผมอยากแนะนำหนังสือ Deep South เขานำเสนอเรื่องภาคใต้ได้อย่างน่าสนใจ แต่ละบทความมีข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ เพียงแต่การแก้ปัญหาภาคใต้ สังคมมักอยากเห็นภาคใต้สงบโดยเร็ว แต่ไม่เข้าใจว่าเชื้อที่ฝังไว้นั้นกว่ามันจะหมดฤทธิ์ กว่าจะต้านเชื้อนั้นได้มันต้องใช้เวลา ผมอุปมาการแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยด้ายก้อนหนึ่งที่มีคนไปทำให้มันยุ่งแล้วเพิ่มขมวดปมมันอีกโดยการไปช่วยกระตุกด้าย แล้วทิ้งไปไม่เหลียวแลจนมันบ่มเพาะเชื้อหนักขึ้นรุนแรงขึ้น ถ้าแก้ปัญหาด้วยความโมโหโกรธา มันก็ยิ่งทำให้ด้ายก้อนนั้นเพิ่มปมมากขึ้นยุ่งยากมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องใช้ความใจเย็นแก้ไปทีละเปลาะทีละปม มันต้องมีการวางแผนทำงานเหมือนวางแผนการบริหาร แผนระยะไหนจะทำอะไรเพื่อให้เกิดผลในปีไหน อะไรทำนองนี้

การที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มันต้องมีการพูดคุยกันทุกฝ่ายครับ เราเข้าถึงชาวบ้านจริงหรือเปล่า ชาวบ้านเข้าใจความจริงหรือเปล่า เราปฏิบัติกับชาวบ้านเท่าเทียมกับที่เราปฏิบัติกับคนส่วนใหญ่ในสังคมหรือเปล่า เราขาดความไว้วางใจกันหรือเปล่า คำถามยังมีอีกมากมายครับ ค่อยๆแก้กันไปครับ