ความเห็น 1382771

ออกนอกห้องเรียน...ชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ

ปมอารมณ์
IP: xxx.131.212.113
เขียนเมื่อ 

ชีวิต ต้นไม้ ใบหญ้า ยังเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ฉันใด วิถีคิดเดิมๆย่อมเปลี่ยนและเติบโต ไปตามกาลเวลา ฉันนั้น