ความเห็น 137962

"หลวงพระบาง" เมืองที่เป็นมากกว่ามรดกโลก

ซาฮาน สาเมาะ
IP: xxx.113.77.73
เขียนเมื่อ 
รูปสวยมาก...ศิลปะอยู่รอบตัวจริงๆ นับถือ นับถือ เลยเพื่อน