ความเห็น 1377392

เงินอุดหนุน

sangwan
IP: xxx.19.65.58
เขียนเมื่อ 

ท่านอำพร กาญจนโพธิ์ที่เคารพ

ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน โดยเฉพาะเงินอุดหนุน ทำให้ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ที่ต้องอย่างมากมาย สามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี ขอให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในด้านอื่นๆ ของ สพท. อีกนะคะ