ความเห็น 1374508

เงินอุดหนุน

ไพรัตน์ เผ่าน้อย
IP: xxx.174.135.185
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่านรองอำพร กาญจนโพธิ์ มากเลยคะ สำหรับคู่มือเงินอุดหนุนที่ท่านได้เผยแพร่ ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน