ความเห็น 1370

Journal Impact Factors ไม่เหมาะสำหรับประเมินคุณภาพงานวิจัย

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 
ในเรื่อง KM เราไม่คิดแบบ ดำ - ขาวนะครับ   เราจะคิดว่าเมื่อไรควรขาว   เมื่อไรควรดำ   คือคิดแบบมีบริบท (context) ครับ