ความเห็น 1369299

พยัญชนะเดิมในศิลาจารึกหลัก ๑

สุภาพร
IP: xxx.42.86.222
เขียนเมื่อ 

สุดยอดเลยอาจารย์