ความเห็น 1363408

บรรณารักษ์แนวใหม่ กว่าจะได้ต้องใช้เวลาอีกกี่ชาติ

เขียนเมื่อ 

น้องทางเดินแห่งรัก P หรือน้องนารีจุติ

พี่ตุ่นได้อะไรๆ จะ blog มากมาย แถมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อีก เช่น เรื่องการแทรกหน้า การตกแต่งรูปด้วย photospace ใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย

แต่ก็พึงสังวรณ์ไว้อย่าง หากระบบไม่เอื้อ จะกลายเป็นพี่เล่นเน็ตในเวลางาน และเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่เด็กๆ ใน Office หากคิดอย่างนี้แล้ว...บรรณารักษ์ก็คงนึกสภาพตัวเองในอนาคตออก