ความเห็น 13631

หมอรักษาได้ 20% ที่เหลืออีก 80% หายเพราะเหตุอื่น

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

กาย-จิต...

เรามักมองข้ามสิ่งสำคัญ...ที่อาจดูเหมือนไม่สำคัญในบางครั้ง
เราอาจมุ่งเน้นไปที่กาย...หรือ...จิต...อย่างเดียว
หาก..สภาพ..ธรรมชาติที่แท้จริง
"จิตเป็นนาย...กายเป็นบ่าว"
....
จิตนั้นใหญ่ยิ่ง...ในห้วงจักรวาร
หาก..มีจิตที่ดีและเข้มแข็ง
ทุกอย่าง..ก็ย่อมศิโรราบ
ดังนั้น..หากเราทุกคน..
ประคองจิต...ให้มั่น...อย่างมีสติ...
ย่อมนำส่ง..เรา...ให้ปลอดภัยได้