ความเห็น 1361403

ร่างแผนที่เดินทางเศรษฐกิจพอเพียง (2): กลยุทธ์

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมชม อยากจะรบกวนได้ขอเสนอแนะการทำยุทธศาตร์ ,แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์