ความเห็น 1360068

มี “กิจกรรม” แต่ไม่มี “เป้าหมาย” แสดงว่ายังไม่ได้ “ใช้ KM”

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์

วันนี้คำแนะนำเรื่องการใช้ KM ของอาจารย์ และ "KM วันละคำ" ของ อ.วิจารณ์ (ดูที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/269209)

สอดคล้องกันอย่างยิ่ง เสริมความเข้าใจในการใช้ KM ได้ชัดมากค่ะ

ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงค่ะ

...ศิษย์ KM