ความเห็น 1360

บทเรียนการสกัดขุมความรู้ของ สคส.

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 

ตามความเข้าใจของผม การสกัด ขุมความรู้ ๒ ชั้น หมายถึง

 ๑. ขุมความรู้เพื่อการทำ KM ได้สำเร็จ

 ๒. ขุมความรู้เพื่อการทำงานนั้นๆสำเร็จ