ความเห็น 1359741

เสน่ห์...ทะเลใต้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ 

เปิดบันทึก...ด้วยความ classic ของทะเล...และทราย

สุขสันต์ก่อนวันหยุดจริงจริง