ความเห็น 13585

Tacit Knowledge ของผู้เลี้ยงผึ้ง

thunderbee
IP: xxx.113.45.228
เขียนเมื่อ 

ผมเคยนำผึ้งไปร่วมเลี้ยงกับอาสันต์ ศรีขมภู ต้องยอมรับ

กับความคิด และ การความพยายาม ที่จะเข้าใจและเรียนรู้

เกี่ยวกับชีวิตของผึ้ง และการเลี้ยง การดูแลที่ดีจะต้องทำอย่างไร