ความเห็น 1357538

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ ” วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รักษ์ไทย
IP: xxx.156.26.89
เขียนเมื่อ 

ว่าแต่เขา....อิเหนาเป็นเอง...พิมพ์ผิดไปหลายคำ

ป้าแก่แล้ว...อย่าถือเลยนะจ๊ะ