ความเห็น 13550

การคิด

ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอบตุณมากครับ  มันมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องมาจากบันทึกเรื่องก่อนๆด้วย  ถ้าท่านมีเวลาก็ขอเชิญเยี่ยมบันทึกเหล่านั้นด้วยครับ  จะทำให้การอ่านบันทึกหลังๆได้ดีขึ้นครับ