ความเห็น 1354590

ภาวะตัวเหลืองตาเหลืองในทารกแรกเกิดที่เป็นปกติ

ปลา
IP: xxx.49.155.100
เขียนเมื่อ 

สวัดีคะคุณหมอหนูอย่ากทราบวิธีการให้คะแนนเด็กตัวเหลืองและวิธีการตรวจ