ความเห็น 1333045

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “รามเกียรติ์ ตอน พรหมาศ ” วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณรักษ์ไทยมากค่ะ

คำที่พิมพ์ผิดแก้ไขเรียบร้อยค่ะ

รีบพิมพ์ค่ะเลยมีบางคำที่ไม่ทันได้สังเกต

อย่าลืมไปดูนะค่ะ