ความเห็น 1330373

"ตัวเรา" กับความ "ต่อเนื่อง" และ "สม่ำเสมอ"...

เขียนเมื่อ 

ครับ...น้องสี่ P

สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บางครั้งเราก็เป็นผู้ให้ และบางครั้งเราก็เป็นผู้รับนะครับ...

หลาย ๆ ครั้งพี่ก็ได้รับแนวคิดดี ๆ เพิ่มเติมจาก comment ของคนอื่น ๆ ที่มา comment ไว้ในบันทึกเราเหมือนกันครับ...

ขอบคุณครับผม...