ความเห็น 132688

ทฤษฎีกับการวิจัย

เขียนเมื่อ 

คุณโยม อาจารย์

เข้ามาอ่านแล้ว รู้เรื่องเลยครับ... "Prior Analytics หรือว่าเป๋น Posterior Analytics" นี้ ก็เดานะครับว่ามาจากแนวคิดของคานต์

เพราะอาตมาจบ ปรัชญา ..ถ้าไม่ได้เข้ามาอ่าน ก็ไม่รู้นะครับ ว่าเราพอรู้เรื่องทำนองนี้ 5 5 5

เจริญพร