ความเห็น 132063

เล็ก แต่ ใหญ่

เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณสำหรับเรื่องเล่า  เล็ก แต่ ใหญ่

แสดงความมีน้ำใจของคนไทย ที่ยังหาได้ ค่ะ