ความเห็น 131805

ทักษะที่สำคัญ

เขียนเมื่อ 
เรียน อาจารย์หมอมาโนช ครับ
  • การสื่อสารข่าวร้าย เป็นเรื่องสำคัญมากครับ เพราะเหมือนเป็นการทำร้ายจิตใจของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก การแจ้งเพียงข่าวสารโดยไม่สนใจด้านการให้กำลังใจผู้ป่วย บางครั้งผู้แจ้งข่าวก็อาจไม่ต่างจากฆาตกร เพราะสามารถฆ่าชีวิตคนๆหนึ่งให้หายไปโดยที่ตัวเขายังอยู่ได้
  • เรื่องนี้จึงเป็นศิลปะ ที่ไม่ใช่ว่าใครๆ ก็สามารถบอกข่าว บอกเรื่องนี้ให้กับผู้ป่วยฟังได้ แต่คนที่สนใจก็สามารถพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถในการแจ้งข่าวร้ายได้ แต่ต้องฝึกฝนครับ และต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกแบบ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เช่นนั้นถือเป็นเรื่องน่าสยองครับ.....ผมเคยเห็นบุคลากรทางการแพทย์ บอกผลผู้ป่วยโรคเอดส์ เพียงแค่ว่า คุณป่วยเป็นเอดส์นะ....แล้วก็จบ จบทุกอย่างเพียงแค่นั้นปล่อยให้คนไข้นั่งอยู่ตรงนั้น แล้วตัวเองก็ลุกขึ้นไปทำงานต่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้
  • ผมเคยแสดงละครเวที เป็นพ่อบ้านคนหนึ่งที่ติดโรคเอดส์จากการเผลอใจไปเที่ยวเพียงครั้งเดียว การแสดงนั้นเป็นการตอกย้ำความรู้สึกของคนที่กำลังจะตาย หรืออย่างน้อยก็รู้ว่ากำลังจะตายในอนาคตอันใกล้ ครอบครัวกำลังล่มสลาย ชีวิตไร้ซึ่งหลักยึดเหนี่ยว เพียงเพราะคำพูดเดียวของคน ที่บอกว่า คุณเป็นโรคเอดส์นะ
  • การแสดงละครเวทีนั้น ทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์นั้นครับ ดังนั้นเทคนิคต่างๆที่ผู้เกี่ยวข้องควรใช้ในการแจ้งข่าว ควรยึดที่ผู้ป่วยหรือผู้รับข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก สนใจความรู้สึกของผู้รับข่าวสารเป็นหลัก และอธิบายความรู้ที่เขาควรได้รับรู้ เพื่อให้เขารู้ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร หรือมีทางเลือก ทางออกใดบ้างกับชีวิตของเขา
  • ดังนั้นเรื่องนี้ จึงควรกระทำโดยไม่ถูกจำกัดในเรื่องของเวลา เพื่อให้ผู้รับข่าวร้ายได้ข้อมูลครบถ้วน และเพียงพอ โดยผู้ให้ข้อมูลต้องแน่ใจว่าผู้รับข่าวนั้นมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องมากเพียงพอ เพราะหลายครั้งเมื่อบอกข่าวร้าย คนไข้ก็มักจะปิดประตูใจ ไม่ได้ยินอะไรอีก สิ่งที่ผ่านเข้ามาจึงเป็นเพียงแค่ลมปากที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโดยไม่เข้าถึงผู้ป่วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้แจ้งข่าวควรให้ความสำคัญด้วย