ความเห็น 1317603

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณสิงห์ป่าสัก

  • ดีใจด้วยคะที่มีผู้เห็นคุณค่าสิ่งที่เราทำและพี่คิดว่าเป็นประโยชน์มากในวงกว้างต่อสังคมและประเทศชาติ
  • ถ้าพี่อยู่ในคณะทำงานจะรีบเสนอกรมฯทราบทางหนังสือทันทีที่พี่เคยเสนอกรมฯครั้งที่น้องสิงห์ได้รางวัลจาก gotoknow