ความเห็น 1315064

งานส่งเสริมสุขภาพของนิสิตทันตะ มน. ที่อุ้มผาง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์

นึกถึงตอนเรียนค่ะ กลัวจริงๆ ทันตกรรมชุมชนเนี่ย แต่ปรากฏว่าตอนนี้ ต้องลง survey เข้าใกล้ชุมชนมากเลยค่ะ/ทันตะ มน.รุ่น 1