ความเห็น 13150

ความรู้เรื่อง ผู้สูงอายุ

ลัดดา
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 
   มีงานวิจัยเกียวกับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่บ้านเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุไทย ที่สกว.   น่าจะใช้ข้อมูลที่มาจากfact  findingในบริบทผู้สูงอายุไทยมาใช้ประโยชน์ในการเขียนคู่มือนี้นะคะ