ความเห็น 131061

ไอเดียรณรงค์แต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ

เขียนเมื่อ 

         ขณะนี้ในส่วนของ Zone การแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบและเรียบร้อย ในพื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต ได้จัดรณรงค์ในพื้นที่บริเวณด้านหน้าทางขึ้นอนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ผลปรากฎว่ามีนิสิตให้ความสนใจกันมากพอดูค่ะ