ความเห็น 1308875

“ความดี” คืออะไร

เขียนเมื่อ 

ทำดี แต่อย่าติดดี

เห็นคนอื่นชั่วให้รีบกลับมาย้อนดูตัวเอง