ความเห็น 130680

เวทีKMเครือข่ายมรภ.รัตนโกสินธ์/ภาคกลาง

เขียนเมื่อ 
คำตอบข้อแรกของการเป็นคุณอำนวยให้ประสบผลสำเร็จคือการวางตำแหน่งให้ไม่เป็นวิทยากรแบบที่คนส่วนใหญ่เป็นกันหรือหวังเอาใว้ เพราะการเรียนรู้ที่ดีจะเกิดได้ภายใต้เงื่อนไขของความโปร่งโล่งสบาย ไม่มีขีดขั้นนั่นผู้รู้ นี่ผู้เรียน แท้จริงทุกคนต่างเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน แต่ไม่ได้แปลว่าคุณอำนวยเองไม่รู้อะไรเลย จริงๆสิ่งสำคัญคือมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหา หาทางออกเชิงเสนอแนะที่ไม่เน้นท่าทีเชิงสอนหากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมติดขัดสงสัย โดยเป็นการตอบคำถามร่วมกันที่ต่างได้รับความสุขจากความสามารถที่ตอบคำถามหรือหาทางออกได้ หลักคิดสำคัญคือคนจะทำต้องมาจากความคิดของเขาคนอื่นคิดให้พลังการทำเชิงสร้างสรรค์จะน้อยหรือไม่ค่อยมีเอาเสียเลย มักจะเป็นการทำอย่างแกนๆ พอให้ผ่านขาดชีวิตชีวา คนเป็นคุณอำนวยจึงต้องอดทดที่จะไม่รีบสอนเพื่อแสดงว่าตนเป็นผู้รู้ นี่เป็นอีกทัศนะหนึ่งของความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์